Vrijblijvend informatie ontvangen of uw zaak aanleveren? Nu insturen

Debiteur

Heeft u van ons kantoor een brief ontvangen? Dan is het belangrijk dat u hierop snel reageert. Afhankelijk van het soort brief, is het noodzakelijk dat u snel actie onderneemt.

Wij zijn te bereiken via email op: incasso@aveon.nl en telefonisch via telefoonnummer: 0591-212129.

Herinnering

Namens uw crediteur herinneren wij u aan een openstaande factuur, zonder extra kosten. U wordt vriendelijk verzocht het openstaande bedrag binnen 14 dagen over te maken op het rekeningnummer dat in de brief wordt vermeld. In de brief staan ook de buitengerechtelijke incassokosten indien u niet op tijd betaald. Het is daarom belangrijk dat u spoedig tot betaling overgaat. Bent u het niet eens met de vordering, dan is het van belang om binnen de gestelde termijn contact op te nemen met de schuldeiser.

Sommatie

U heeft een factuur en een herinnering ontvangen, maar hierop is geen betaling ontvangen. Namens onze opdrachtgever zijn wij een incassoprocedure gestart. Dit brengt kosten met zich mee. Deze kosten worden op u verhaald. Het is belangrijk dat u spoedig tot betaling overgaat of per email aan ons laat weten waarom u het niet eens bent met de vordering. Horen wij niets van u en ontvangen wij ook geen betaling, dan wordt u gedagvaard voor de rechtbank.

Dagvaarding

Als u een dagvaarding heeft ontvangen kunt u tot vijf dagen voor de zitting het bedrag aan ons voldoen. Dit bedrag zal dan wel worden verhoogd met incassokosten, deurwaarderskosten en salaris. Indien u het niet eens bent met de vordering, dan moet u verweer indienen bij de rechtbank. De adresgegevens staan vermeld op de dagvaarding. Bezwaar indienen