Ook de overheid maakt fouten

in de wirwar van regels.

Bestuursrecht

Tegen beslissingen van overheidsinstanties staat bezwaar en beroep open. Denk aan onder meer het aanvechten van de WOZ-waarde, het wel of niet afgeven van een vergunning of het toekennen van zorg op grond van de WMO. Het is belangrijk om op een juiste manier met de overheid te communiceren tijdens een bezwaar- of beroepsprocedure. Daarnaast moet u over relevante jurisprudentie beschikken, die in uw voordeel pleit. Het is daarom prettig als een jurist samen met u naar de situatie kijkt en op basis daarvan bepaalt of bezwaar of beroep zinvol is.

Daarnaast is het niet vanzelfsprekend dat een overheidsinstantie zich aan de regels houdt van de Algemene Wet Bestuursrecht en in het bijzonder de beginselen van behoorlijk bestuur. Als burger is het soms nodig om “op de strepen te gaan staan”, vooral in de bezwaarfase. Aveon ziet tijdens een procedure toe op de juiste behandeling van een bezwaar.

Het honorarium is afhankelijk van de zaak. In sommige gevallen kunnen wij u zelfs gratis rechtsbijstand verlenen. Neem contact met ons op om uw zaak te bespreken.

Direct insturen

Wilt u ons inschakelen of een vrijblijvend advies over uw geschil met de overheid? Vul dan het contactformulier hiernaast in.

    [recaptcha theme:dark]