Quis custodiet ipsos custodes?

Wie houdt er toezicht op de toezichthouders?

Éen op de drie boetes zijn foutief! Wij vechten altijd gratis uw boete aan.

Verkeershandhaving heeft tegenwoordig een hoge prioriteit, vooral op locaties waar mensen vaak ongemerkt te snel rijden. Omdat de verkeerspolitie veel verkeersovertredingen constateert en vastlegt, worden er ook erg veel fouten gemaakt. Fouten die de meting kunnen beïnvloeden. Eén op de drie opgelegde verkeersboetes zijn foutief!

Ook wanneer u zelf van mening bent dat u – bijvoorbeeld – te hard heeft gereden, is aanvechten van de bekeuring nog steeds belangrijk. De mogelijkheid bestaat dat de aparatuur onjuist is afgesteld, waardoor u een te hoge boete heeft ontvangen, wat vaker voor komt dan u denkt…

Aveon kan gratis uw boete aanvechten.

Aveon biedt gratis rechtshulp in het aanvechten van (onterecht) opgelegde verkeersboetes. Wij helpen u graag bij het aanvechten van uw boete. De eerste stap is het onderzoeken van de haalbaarheid om actie te ondernemen. In veel gevallen wordt een aanvullend informatieverzoek gezonden naar de opsporingsinstantie. Op basis daarvan neemt Aveon de beslissing of verder procederen tegen de boete zin heeft.

Laat uw boete gratis aanvechten door Aveon. Wij dienen bezwaar en beroep in en gaan zo nodig naar de rechtbank. Lever uw zaak risico- en kosteloos aan via onze website of per e-mail. Het is belangrijk dat de beschikking niet ouder is dan zes weken en het om een Mulder-beschikking (te herkennen aan de M rechtsboven in de brief) gaat.

De boete wordt nooit hoger en er zijn geen addertjes onder het gras. Wij verhalen onze kosten op de overheid.

Boete aanvechten kansloos of flauw? Absoluut niet!

Zoals eerder op deze pagina aangegeven zijn ongeveer 35% van de verkeersboetes foutief. Deze boete wordt uitgeschreven en vaak door mensen betaald terwijl dat niet terecht is. Vaak zien we de boete te hoog is omdat de apparatuur van de politie niet goed is afgesteld. Soms kan dan wel iets te snel hebben gereden, maar vaak op het randje, of wordt diegene voor een veel hoger bedrag aangeslagen terwijl de overtreding veel minder zwaar was.

Zelfs de politieagenten merken soms dat apparatuur niet goed is en maken hier ook meldingen van. Zie bijvoorbeeld een artikel in het Algemeen Dagblad. De overheid doet hier niks aan. Zolang de kassa maar rinkelt en dat mag niet de bedoeling zijn.

Voormalig kantonrechter bij de rechtbank Zaandam en Rijdende rechter mr. Frank Visser, mede bekend van televisie is in zijn blog er uitgebreid op in gegaan. Zijn blog is hier te lezen.

Het is dus altijd van belang uw boete aan te vechten. Laat u via Aveon uw boete aanvechten, maakt u meer kans dat u uiteindelijk niet hoeft te betalen, want ook bij het bezwaar en beroep in behandeling bij de Officier van Justitie gaat veel mis, wat uiteindelijk kan leiden in seponeren van uw boete.

mr. Frank Visser (SBS6) : Wat hieraan te doen? Ik denk dat deze knevelarij snel over is, als voortaan iedereen die een bekeuring krijgt per definitie in beroep zou gaan bij de officier van justitie en daarna bij de kantonrechter. Dat kan het systeem niet aan. Dan slaat de kassa op tilt. Dat is taal die de politiek begrijpt. Misschien dat er dan opeens wel weer serieus wordt geluisterd naar de mensen…

Laat gratis uw boete aanvechten!

Heeft u een bekeuring ontvangen en is deze nog niet ouder dan zes weken? Stuur hem kosteloos in via het formulier hiernaast.