INCASSO

Incasso is een breed begrip en daarom heet Aveon haar incassodienstverlening ingedeeld in drie verschillende groepen.

Op alle incassodiensten zijn veiligheidsgaranties ingebouwd. Zo staan de bedragen die wij innen voor onze opdrachtgevers los van het bedrijf Aveon. Alle gelden die bestemd zijn voor onze opdrachtgevers worden door de wederpartij gestort op de rekening van een speciaal daarvoor opgerichte stichting. Zo kunnen de gelden van onze opdrachtgevers niet door aangewend worden voor andere doeleinden. Ook kan dit geld in geval van een faillissement, nooit binnen het faillissement vallen.

Minnelijke incasso

Minnelijke incasso is een ``normale`` incassoprocedure, waar wij zonder tussenkomst van een deurwaarder of rechtbank het bedrag voor u proberen te innen.

Gerechtelijke incasso

Wanneer een gezamenlijk oplossen geen mogelijkheid meer is, wordt een gerechtelijke incassoprocedure gestart. We gaan in een gerechtelijke incassoprocedure de rechtbank om vervolgens beslag te leggen.

Incasso verweer

Mocht u te maken krijgen met een ander incassobureau welke een vordering bij u komt innen, kan het verstandig zijn rechtsbijstand in te schakelen. Wij kennen de ``in's and out's``.