Rotsvast en vastberaden.

Vriendelijk als het kan, streng als het moet.

Minnelijke incasso Рno cure no pay

No Cure No Pay incasso van Aveon geeft zekerheid. Zekerheid dat de kosten nooit boven het gewin gaan en er alles aan gedaan wordt de vordering alsnog zonder rechtbank te innen. Niet betalende klanten kunnen voor grote problemen zorgen binnen een bedrijf. Aveon hanteert een gedegen incassoprocedure, volgens een variabel patroon. Waar veel concurrerende incassobureaus een standaard aantal stappen uitvoeren, bepaalt Aveon de te nemen stappen op grond van het gedrag van de debiteur.

Als eerste stap stellen wij vast waarom de debiteur niet tot betaling overgaat. Is deze ontevreden over uw dienst of product, kan deze niet betalen, of wil deze niet betalen? Een debiteur die niet kan betalen, spreken wij anders aan dan een debiteur die niet wil betalen.

Omdat Aveon beschikt over eigen juristen kunnen wij ook, namens u, juridisch inhoudelijk verweer voeren. Tevens is het in vrijwel alle gevallen mogelijk om de procedure via het gerecht door te zetten, mocht dat nodig zijn.

De kosten van een incassoprocedure worden voor de opdrachtgever tot een minimum beperkt. Deze worden in beginsel verhaald op de debiteur. Mocht dat in een uitzonderlijk geval niet lukken, dan worden de kosten afgewikkeld conform afspraken die wij van tevoren met u maken.

De incasso-juristen van Aveon gaan graag aan de gang met uw openstaande vordering. Of het nu een eenmalige vordering is of een grote stroom aan vorderingen. In de basis gaan voeren we de opdrachten uit op basis van voor no-cure no-pay incasso. U heeft met onze minnelijke incassodiensten nooit meer kosten dan het oplevert. En dat is wel zo fijn!

Gratis vordering indienen

Minnelijke incasso bij Aveon is op basis van no cure no pay wanneer het gaat om een onbetwiste vordering. Stuur gratis uw proefvordering in.