Quis custodiet ipsos custodes?

Wie houdt er toezicht op de toezichthouders?

Verkeershandhaving- gratis bezwaar tegen uw boete

Verkeershandhaving heeft tegenwoordig een hoge prioriteit, vooral op locaties waar mensen vaak ongemerkt te snel rijden. Omdat de verkeerspolitie veel verkeersovertredingen constateert en vastlegt, worden er ook erg veel fouten gemaakt. Fouten die de meting kunnen beïnvloeden. Eén op de drie opgelegde verkeersboetes mankeert wat aan en zijn daarom onterecht.

Aveon biedt gratis rechtshulp in het bestrijden van onterecht opgelegde verkeersboetes bij vermeende overtredingen. Wij helpen u graag bij het aanvechten van uw boete. De eerste stap is het onderzoeken van de haalbaarheid om actie te ondernemen. In veel gevallen wordt een aanvullend informatieverzoek gezonden naar de opsporingsinstantie. Op basis daarvan neemt Aveon de beslissing of verder procederen tegen de boete zin heeft.

Ook wanneer u zelf van mening bent dat u – bijvoorbeeld – te hard heeft gereden, is aanvechten van de bekeuring nog steeds belangrijk. De mogelijkheid bestaat dat de aparatuur onjuist is afgesteld, waardoor u een te hoge boete heeft ontvangen, wat vaker voor komt dan u denkt…

Laat uw boete gratis aanvechten door Aveon. Wij dienen bezwaar en beroep in en gaan zo nodig naar de rechtbank. Lever uw zaak risico- en kosteloos aan via onze website of per e-mail. Het is belangrijk dat de beschikking niet ouder is dan zes weken.

mr. Frank Visser (SBS6) : Wat hieraan te doen? Ik denk dat deze knevelarij snel over is, als voortaan iedereen die een bekeuring krijgt per definitie in beroep zou gaan bij de officier van justitie en daarna bij de kantonrechter. Dat kan het systeem niet aan. Dan slaat de kassa op tilt. Dat is taal die de politiek begrijpt. Misschien dat er dan opeens wel weer serieus wordt geluisterd naar de mensen…

Laat gratis uw boete aanvechten!

Heeft u een bekeuring ontvangen en is deze nog niet ouder dan zes weken? Stuur hem kosteloos in via het formulier hiernaast.